Aktualności

Wydział Chemiczny i partnerzy … CIECH Sarzyna SA i Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

31-05-2019 r.

W dniu 28 maja 2019 roku została podpisana trójstronna, partnerska umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Rzeszowską, jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego w województwie podkarpackim – Zakładami CIECH Sarzyna SA (dawniej Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna) i Zespołem Szkół w Nowej Sarzynie.

Z ramienia Politechniki Rzeszowskiej umowa została podpisana przez dra hab. inż. Grzegorza Masłowskiego, prof. PRz – Prorektora ds. kształcenia i prof. dr hab. inż. Dorotę Antos – Dziekana Wydziału Chemicznego, grupę CIECH reprezentował–Marcin Ślęzak -- Szef Business Unit „Żywice” Grupy CIECH oraz Członek Zarządu CIECH Sarzyna, a Zespół Szkół w Nowej Sarzynie  Andrzej Kusiak – Dyrektor Szkoły.

Celem porozumienia partnerskiego jest współpraca w zakresie dydaktyki i promocji. Umowę (z ramienia PRz) realizować będzie Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, który obejmie patronat nad klasą o profilu chemicznym w/w Szkoły.

Powyższa, partnerska umowa o współpracy wydaje się być modelowym przykładem realizacji III misji Uczelni w porozumieniu z zapleczem biznesowym…

Powrót do listy aktualności