Wyniki wyborów - druga tura

22-05-2020

WYNIKI II TURY WYBORÓW DO SENATU
W OKRĘGU WYBORCZYM WYDZIAŁU CHEMICZNEGO PRZ

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni w drugiej turze głosowania członkiem Senatu została:

MOSSETY-LESZCZAK Beata

Przewodniczący Komisji Wyborczej WCh

Elżbieta Chmiel-Szukiewicz

Powrót do listy aktualności