Strona: Sukces XXIV Seminarium „Wybrane Problemy Chemii” … / Wydział Chemiczny

Sukces XXIV Seminarium „Wybrane Problemy Chemii” …

2017-02-09

     W dniach 9 i 10 lutego 2017 r. odbyło się 24-te już Seminarium „Wybrane problemy chemii”. Seminarium jest corocznie organizowane jest przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, 1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Dyrektor 1 LO – mgr Piotr Wanat, Przewodniczący Oddziału Rzeszowskiego PTChem oraz Opiekunowie Kół Naukowych – prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski (Koło Technologów „Esprit”) i dr Łukasz Uram (Koło Biotechnologów „Insert”).

     Seminarium jest imprezą cykliczną, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii.
Udział w Seminarium wzięło ok. 900 uczniów z 35 szkół województwa. W zajęciach laboratoryjnych (prowadzonych przez pracowników Wydziału Chemicznego) uczestniczyło ok. 250 uczniów, a kolejnych 150 osób wzięło udział w zwiedzaniu Wydziału.

     Oprócz interesujących wykładów poruszających tematykę dopalaczy, markerów nowotworowych i kompozytów polimerowych uczestnicy Seminarium mieli możliwość obejrzenia widowiskowych pokazów przygotowanych przez studentów działających w Kołach Naukowych „Esprit” i „Insert” działających na Wydziale Chemicznym.

     Wszystkim współpracownikom, studentom pracującym w Kołach Naukowych i Samorządowi Studentów WCh, którzy przyczynili się do sukcesu Seminarium składam serdeczne podziękowania.

dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, Prodziekan ds. Ogólnych

O wydarzeniu szeroko informowały media:

http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/5,39865,21353261.html

http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/53311/od-internautow-seminarium

http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzeszow/g/pokazy-chemiczne-na-politechnice-rzeszowskiej-zdjecia,11777475,22628871/

Powrót do listy aktualności