Strona: XXIX Seminarium "Wybrane Problemy Chemii" i już po ... / Wydział Chemiczny

XXIX Seminarium "Wybrane Problemy Chemii" i już po ...

2023-03-09
, red.  Dorota Głowacz-Czerwonka

XXIX Seminarium „Wybrane Problemy Chemii” adresowane do uczniów szkół średnich województwa podkarpackiego (i nie tylko) zakończyło się spektakularnym sukcesem. Zostało ono zorganizowane w dniach 23-24 lutego br. przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej i I LO w Rzeszowie, przy wsparciu 4 LO w Rzeszowie i Samorządu Studenckiego Wydziału Chemicznego.

Seminarium otworzył JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. Uczestników wydarzenia powitali także:   Dziekan Wydziału Chemicznego - prof. dr hab. inż. Dorota Antos, Dyrektor I LO w Rzeszowie - mgr Piotr Wanat oraz organizator Seminarium – dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, prof. PRz – Prodziekan ds. współpracy z otoczeniem.

W wydarzeniu, które skupiło blisko 1000 uczniów i nauczycieli, uczestniczyli również: 

odpowiedzialny za Koła Naukowe i kontakty ze szkołami Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Grzegorz Ostasz oraz twórcy idei Seminarium – emeryci: wieloletni Dyrektor I LO mgr Ryszard Kisiel i mgr Kazimiera Pisulińska  (III LO w Rzeszowie).

Podczas seminarium uczniowie:

  • wysłuchali bardzo interesujących wykładów:                                                                                                                    dr. hab. Łukasza Urama, prof. PRz,  "The Future Is Now, Old Man" - Biofarmaceutyki teraźniejszości …                 dr. inż. Rafała Oliwy„ "Kompozyty polimerowe - nowoczesne materiały konstrukcyjne…"
  • uczestniczyli w widowiskowym pokazie (wspartym wykładem) „Wodór i inne źródła czystej energii …” przygotowanym przez dr. inż. Tomasza Pacześniaka
  • obejrzeli spektakularne, pełne kolorów i „magii” pokazy chemiczne przeprowadzone przez prof. dr hab. inż. Wiktora Bukowskiego wraz ze studentkami pracującymi w Kole Naukowym „ESPRIT

Uczniowie mogli również zapoznać się  z bardzo atrakcyjną ofertą stoisk Kół Naukowych działających na Wydziale Chemicznym: „INSERT”„IPSUM” i „PRzeTwórcy”, a na stoisku Samorządu Studentów Politechniki Rzeszowskiej uzyskać wszelkie informacje dotyczące studiowania, oferty Kół Naukowych, zaplecza socjalnego i oferty kulturalnej.

Do dyspozycji uczniów pozostawali również studenci Wydziału, chętni do odpowiedzi na pytania związane z kierunkami studiów i rekrutacją..

Ponad 200 uczniów (pod bacznym okiem studentów studiów II stopnia na WCh) udało się na Wydział Chemiczny, w celu jego zwiedzenia.

Bardzo pochlebne opinie uczestników, a także obecność mediów pozwalają przypuszczać, iż Seminarium spełniło oczekiwania ….

Wszystkim zaangażowanym osobom serdecznie dziękujemy  i pozostajemy z nadzieją, iż wysiłek włożony w organizację Seminarium zaowocuje ogromną liczbą znakomitych kandydatów na studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej…

O wydarzeniu szeroko informowały media regionalne i ogólnopolskie:

1.  TVP3 

2.  TVP3 18.30

3. Teleexpress

4. Radio Centrum 89FM Rzeszów

5..  Rzeszów TVP_pl

6.. Radio Rzeszów

7.. Fb TVP 

Powrót do listy aktualności