Strona: Zapisy na tematy prac doktorskich w r. ak. 2022/2023 / Wydział Chemiczny

Zapisy na tematy prac doktorskich w r. ak. 2022/2023

2021-10-05

Zapisy na tematy prac doktorskich planowanych do realizacji od roku akademickiego 2022/2023

 Promotor: Prof. ucz. dr hab. inż. Paweł Chmielarz

 Przykładowa tematyka:

- Synteza funkcjonalnych materiałów polimerowych technikami fotoinicjowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)

- Wykorzystanie substancji chemicznych naturalnie występujących w przyrodzie w syntezach technikami RDRP

 Dla doktoranta przewidywane jest wynagrodzenie w ramach stypendium w szkole doktorskiej tj. ok. 2100,00 zł/mies., natomiast po ocenie śródokresowej (po drugim roku) -  ok. 3100,00 zł/mies. (https://szkoladoktorska.prz.edu.pl/stypendia), ponadto w ramach tematu pracy doktorant będzie zaangażowany w projekt badawczy realizowany w konkursie SONATA BIS 10 z wynagrodzeniem 2000,00 zł/mies. przez okres 3 lat (https://pchmielarz.v.prz.edu.pl/aktualnosci/projekt-sonata-bis-10-13.html).

Zarówno w ramach doktoratu, jak i zaangażowania w projekcie SONATA BIS 10 planowany jest:

minimum 1 staż naukowo-badawczy w zagranicznym ośrodku naukowym, np.:

  • Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA
  • Wydział Chemiczny University of Milano, Włochy
  • Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy
  • Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy
  • Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania
  • Wydział Nauk Chemicznych i Farmaceutycznych University of Trieste, Włochy
  • Wydział Chemii i Technologii Chemicznej University of Castilla-La Mancha, Hiszpania
  • Wydział Inżynierii Środowiska Technical University of Crete, Grecja

 udział w konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, m.in.

  • Milan Polymer Days MIPOL (Mediolan, Włochy)

 W ramach doktoratu w miarę postępu prac badawczych przewidywane są również aplikacje o inne projekty badawcze oraz stypendia, dlatego zachęcam do rozpoczęcia prac badawczych jak najszybciej.

 

Szczegóły udzielane są e-mailowo: p_chmiel@prz.edu.pl

 oraz na poniższych stronach:

https://pchmielarz.v.prz.edu.pl/aktualnosci/page1.html

https://kchf.prz.edu.pl/pl/aktualnosci/zapisy-na-tematy-prac-doktorskich-planowanych-do-realizacji-od-roku-akademickiego-2022-2023-1.html

 

 

Powrót do listy aktualności