Strona: Приєднуйтесь до нас! / Wydział Chemiczny

Приєднуйтесь до нас!

Дорогі абітурієнти!

Хімічний факультет Жешувської  політехніки  приблизно 50 років проводить підготовку інженерів-хіміків. Ми навчаємо висококваліфікованих ,спеціалістів для хімічної промисловості, а також харчової, фармацевтичної та інших галузей промисловості, де є необхідні  сучасні знання з хімії, хімічної інженерії і біотехнології.

Свою зацікавленість Ви зможете розвивати на трьох напрямах навчання.
Хімічна технологія - навчаючись на цьому напрямі Ви матимете шанс на здобування та поглиблення знань з галузі хімії і хімічної технології, отримання інженерних вмінь, що дозволяють ефективне проектування і контроль хімічних процесів у промисловому масштабі. Ти вмітимеш застосовувати основні методи планування і оптимізації експерименту, проводити відповідну лабораторну діяльність і аналізи, а також обслуговувати лабораторне устаткування і вимірювальну апаратуру.

Хімічна і процесна інженерія - навчаючись на цьому напрямі, ти матимеш шанс на отримання міждисциплінарних знань, а також практичних вмінь з області проектування і здійснення нагляду над технологічними процесами і процесною апаратурою. Ти одержиш компетентні знання до розробки технології виробництва нових ринкових продуктів, безпечного і продуктивного проведення технологічних процесів, а також запровадження нових і модернізації існуючих промислових виробництв. Ти вмітимеш використати математичні методи до інтерпретації явищ і процесів, що виникають під час їх проведення.

Біотехнологія - навчаючись на цьому напрямі, ти матимеш шанс на оцінювання і проектування технічних рішень, що служать виробництву або модифікації продуктів, за використання живих організмів або їх елементів. Крім біотехнологічної освіти Ви отримаєте також інженерну кваліфікацію, знання з області хімії та інженерії навколишнього середовища, вміння в інтерпретації дослідних даних і їх представлення математичними  моделями.

Промислова фармація  це напрям, який є відповіддю на зростаючу потребу у фахівцях  в області інженерії процесів виготовлення фармацевтичних препаратів, парафармацевтиків, харчових добавок, ветеринарних препаратів і косметичних засобів. Випускник напряму готовий розв'язувати проблеми пов'язані з виробництвом фармацевтичних препаратів, а також проєктуванням і експлуатацією приладів, процесів і систем фармацевтичної промисловості та споріднених галузей. Володіє знаннями та вміннями в сфері реалізації виробничих і технологічних процесів на підприємствах, що займаються виготовленням ліків та  діючих речовин, що є складовими ліків, на підприємствах що  виробляють харчові добавки і харчові продукти спеціального медичного призначення, на підприємствах, що займаються виробництвом, дистрибуцією, дослідженням, маркетингом і просуванням косметики  та косметичних продуктів. Випускники напряму можуть працювати в аналітичних, дослідницьких, діагностичних лабораторіях, а також проводити біологічний і хімічний аналіз та оцінку якості продуктів, в тому числі фармацевтичних.

Програма міжнародного обміну студентів ERASMUS дозволить Вам проведення частини навчань у закордонних вузах. У рамках співробітництва факультету з суспільно-господарським середовищем і науковими осередками Ви зможете також здійснювати практики і стажування у багатьох відомих і високооцінюваних підприємствах та фірмах і науково-дослідних інститутах.

Ви зможете брати участь у роботах наукових гуртків, члени яких розвивають свої знання та зацікавленість, а також поглиблюють знання і вміння під керівництвом доброзичливих і заангажованих науковців. Студенти, що працюють у наукових гуртках беруть участь у наукових конференціях, семінарах, майстер-класах, освітніх поїздках. Студенти залучаються до акцій на користь місцевого самоврядування, а також  в освітні, суспільні-корисні та  доброчинні міроприємства.

 

Характерні переваги хімічного факультету :

  • Профіль навчання пристосований  до трендів, що з'являються на ринку праці;
  • Цікаві і унікальні спеціалізації, що реалізуються у рамках напрямів навчання;
  • Інноваційні методи навчання;
  • Навчально-наукова база, обладнана сучасною апаратурою;
  • Реалізація практик та стажування у промислових підприємствах;
  • Можливості розвитку власної зацікавленості У студентських наукових гуртках.

 

Випускники нашого факультету є дуже успішними працівниками фірм хімічної промисловості і споріднених галузей (напр. фармацевтичної, косметичної, пластмас у тому числі  композитів, що застосовуються в авіації, машинобудуванні, будівництві), аналітичних і діагностичних лабораторіях і т.п. Випускники з успіхом продовжують свої зв’язки з наукою, розпочавши роботу в наукових інститутах, вузах, центрах впровадження технологій,  а також наукових і науково-дослідних центрах, пов'язаних з хімічною промисловістю. Найбільш підприємницькі і відважно ефективні випускники засновують і реалізують свої власні задуми через бізнес.

 

Сердечно запрошуємо на всі наші напрями і спеціальності - на інженерне навчання, магістратуру і аспірантуру.

Умови вступу:  Під час вступу на всі напрями навчань визначальними є чотири предмети:

Біотехнологія - математика і предмет до вибору один з числа: біологія, або хімія, або фізика і астрономія/фізика.

Хімічна технологія: математика і предмет до вибору один з числа: хімія, або фізика і астрономія/фізика, або біологія, або інформатика.

Хімічна і процесна інженерія: математика і предмет до вибору один з числа: хімія, або фізика і астрономія/фізика, або інформатика.

Промислова фармація: математика і предмет до вибору один з числа: хімія, або фізика і астрономія/фізика, або біологія.