Ogłoszenia dla pracowników

Najowszy wykaz czasopism naukowych

01-08-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 lipca 2019 r. opublikowało komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Opinia MNiSW o nowym wykazie: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest

Powrót do listy aktualności