Strona: Postępowania doktorskie / Wydział Chemiczny

Postępowania doktorskie

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Bulandy

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "KOMPOZYTY POLIMEROWE STOSOWANE W TECHNOLOGII SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Mariusz OLEKSY

Promotor pomocniczy:  dr inż. Rafał OLIWA

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Konrada Husa

2022-04-26
, red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "PROTEOMICZNA ANALIZA JADU KOBRY PLUJĄCEJ Z GATUNKU NAJA ASHEI"

Promotor:  prof. dr hab. Jaroslav Legath

Promotor pomocniczy:  dr Aleksandra Bocian, prof. PRz

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny