Strona: Postępowania doktorskie / Wydział Chemiczny

Postępowania doktorskie

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Angeliki Macior

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "SYNTEZA ZWIĄZKÓW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH POCHODZENIA NATURALNEGO SZCZEPIONYCH Z POWIERZCHNI ORGANICZNYCH"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ

Promotor pomocniczy:  dr inż. Izabela ZABORNIAK

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Dominiki Czachor-Jadackiej

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "BADANIA NAD SYNTEZĄ ŚRODKÓW SIECIUJĄCYCH DO NISKOTEMPERATUROWYCH LAKIERÓW PROSZKOWYCH"

Promotor:  dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz

Promotor pomocniczy:  dr inż Maciej Kisiel

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kulpa-Greszty

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "SYNERGIA KONWERSJI ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO I PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA ENERGIĘ CIEPLNĄ WYBRANYCH NANOCZĄSTEK SPINELI MAGNETYCZNYCH DO ZASTOSOWAŃ W TERAPII FOTOMAGNETOTERMICZNEJ"

Promotor:  Dr hab. Robert PĄZIK, prof. UR

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 1215 w Sali konferencyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (budynek H, I piętro, al. Powstańców Warszawy 6, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Moniki Flejszar

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "SYNTEZA SZCZOTEK POLIMEROWYCH Z POWIERZCHNI ORGANICZNYCH ORAZ NIEORGANICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM POLIMERYZACJI RODNIKOWEJ Z ODWRACALNĄ DEZAKTYWACJĄ"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Filipa

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "BADANIE PRZEPŁYWU PŁYNÓW W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ METODĄ NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Anety Płaza-Altamer

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "SPEKTROMETRIA MAS Z LASEROWĄ ABLACJĄ DO BADANIA ZWIĄZKÓW MAŁOCZĄSTECZKOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Artura Kołodzieja

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "SYNTEZA I BADANIA NANOSTRUKTUR WSPOMAGAJĄCYCH LASEROWĄ SPEKTROMETRIĘ MAS"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 8 listopada 2023 r. (środa) o godz. 1215 w Sali konferencyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (budynek H, I piętro, al. Powstańców Warszawy 6, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Surmacz

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "POLIMERYZACJA RODNIKOWA Z ODWRACALNĄ DEZAKTYWACJĄ W MINIEMULSJI"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1015 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Krystiana Barana

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "CHROMATOGRAFIA PRZECIWCIAŁ MONOKLONALNYCH"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS

Promotor pomocniczy:  dr inż. Wojciech MAREK

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 1230 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Drozdowskiej

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "SYNTEZA I ANALIZA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZMODYFIKOWANYCH DENDRYMERÓW POLIAMIDOAMINOWYCH GENERACJI TRZECIEJ PODSTAWIONYCH WYBRANYMI ZWIĄZKAMI Z GRUPY KSANTONÓW, JAKO POTENCJALNYCH CZYNNIKÓW W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ I PRZECIWNICIENIOWEJ"

Promotor:  prof. dr hab. Wojciech RODE

                 dr hab. Łukasz URAM, prof. PRz

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Bulandy

red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "KOMPOZYTY POLIMEROWE STOSOWANE W TECHNOLOGII SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA"

Promotor:  prof. dr hab. inż. Mariusz OLEKSY

Promotor pomocniczy:  dr inż. Rafał OLIWA

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Konrada Husa

2022-04-26
, red. Małgorzata Gabryel-Raus

Temat pracy: "PROTEOMICZNA ANALIZA JADU KOBRY PLUJĄCEJ Z GATUNKU NAJA ASHEI"

Promotor:  prof. dr hab. Jaroslav Legath

Promotor pomocniczy:  dr Aleksandra Bocian, prof. PRz

Obrona w trybie stacjonarnym odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 1215 w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)

Rozprawę doktorską wraz z recenzjami zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PRz: https://bip.prz.edu.pl/postepowania-awansowe/obrony-prac-doktorskich/wydzial-chemiczny