Ogłoszenia dla studentów

Dołącz do Collegium Invisibile

27-01-2020 r.

Dołącz do Collegium Invisibile

Collegium Invisibile - stowarzyszenie działające na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i doktorantów - oferuje możliwość rozwijania kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego studentom uczelni wyższych będący w chwili składania aplikacji studentami II–III roku studiów pierwszego stopnia, I–II roku studiów drugiego stopnia. Proponowane przez Collegium Invisibile programy oparte na pomyśle tzw. piramidy wiedzy mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej.

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 16 lutego 2020 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu.

Wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej http://ci.edu.pl/rekrutacja/ oraz na plakacie promującym rekrutację.

Wydarzenie promujące rekrutację na Facebooku znaleźć można pod adresem:

 https://www.facebook.com/events/878474205882906/

Powrót do listy aktualności