Ogłoszenia dla studentów

Dyplomowa Sesja Plakatowa POSTER MASTER 2020

07-03-2020 r.
, red. Joanna Wojturska

W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, po raz pierwszy zostanie zorganizowana Dyplomowa Sesja Plakatowa POSTER MASTER 2020, której celem będzie prezentacja wyników badań uzyskanych podczas realizacji prac magisterskich w roku akademickim 2019/2020. Udział w sesji plakatowej mogą wziąć wszyscy studenci II roku studiów II stopnia studiujący na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Przewiduje się przyznanie nagród za:

  • wartość naukową oraz oryginalność rozwiązań - nagroda przyznana przez Komitet Naukowy sesji POSTER MASTER 2020;
  • praktyczny aspekt zaproponowanych rozwiązań oraz ich oryginalność - nagroda przyznana przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego będących członkami Rady Gospodarczej Wydziału Chemicznego;
  • sposób prezentacji wyników badań - wyróżnienie przyznane przez studentów będących uczestnikami sesji plakatowej.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia uczestnictwa w sesji plakatowej oraz sposobu przygotowania plakatu zostały określone w Regulaminie.

Podczas seminariów dyplomowych będzie można podyskutować z koordynatorami seminarium na temat podstawowych elementów plakatu, cech dobrego posteru, strony wizualnej posteru, najczęstszych błędów popełnianych podczas przygotowywania prezentacji tego typu oraz uzyskać informacje na temat programów komputerowych służących do przygotowania plakatu.

Sesja plakatowa odbędzie się między 15 a 19 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do udziału.

Powrót do listy aktualności