Podstrona: Egzamin weryfikujący efekty kształcenia w roku akad. 2016/2017 / Wydział Chemiczny

Egzamin weryfikujący efekty kształcenia w roku akad. 2016/2017

10-11-2016

Dotyczy:

  • Pisemnego egzaminu dyplomowego dla studentów IV roku
  • Egzaminu sprawdzającego potwierdzającego posiadane kwalifikacje i kompetencje dla kandydatów na studia II stopnia

Terminy egzaminu:

  • 14 grudnia 2016 r. (środa) godz. 16.00
  • 11 stycznia 2017 r. (środa) godz. 16.00
  • 25 stycznia 2017 r. (środa) godz. 12.00
  • 8 lutego 2017 r. (środa) godz. 16.00

Studenci zapisują się na dany termin egzaminu na listę dostępną u Starosty Roku. Lista dostarczana jest do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu.

Kandydaci niebędący absolwentami WCh PRz zgłaszają chęć udziału w egzaminie do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu.

 

Zagadnienia obowiązujące od roku akad. 2016/2017 oraz przykładowe pytania egzaminacyjne

 

Powrót do listy aktualności