Ogłoszenia dla studentów

Immatrykulacja studentów I-go roku Wydziału Chemicznego

23-09-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

W imieniu Władz Wydziału serdecznie zapraszamy na wydziałową inaugurację roku akademickiego 2019/2020 dla studentów pierwszego roku studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Podczas tej uroczystości nastąpi immatrykulacja studentów I roku.

Spotkania odbędą się w dniu 30 września w sali S-3 przy Al. Powstańców Warszawy 8.

Studentów kierunku Biotechnologia oraz Inżynieria chemiczna i procesowa zapraszamy na godz. 8.00. Studentów Technologii chemicznej zapraszamy na godz. 10.30.

Powrót do listy aktualności