Ogłoszenia dla studentów

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020

23-09-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie min. 2000 zł brutto dla jednego studenta przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia dla studentów. Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój 117, telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: dek@podkarpackie.pl lub m.franczyk@podkarpackie.pl

Nabór wniosków trwał będzie od 7 do 18 października 2019 r.

Pliki do pobrania

Powrót do listy aktualności