Ogłoszenia dla studentów

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

05-12-2016 r.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Główną nagrodą dla pięciu laureatów będzie udział w 45.Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 29 marca- 2 kwietnia 2017 r.

Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 21 listopada 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje i zasady naboru do tegorocznej edycji znajdują się tutaj
http://tu.kielce.pl/student-wynalazca/

 

Powrót do listy aktualności