Kierunek „Inżynieria chemiczna i procesowa” pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną

18-03-2019

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 24 stycznia 2019 r. podjęło Uchwałę w sprawie oceny programowej na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Jednoznacznie stwierdzono, że „(…) proces kształcenia realizowany na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów kształcenia. (…). Jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych oceny programowej jedno otrzymało ocenę „wyróżniającą” tj. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia”. W tym zakresie Wydział został doceniony za prowadzenie wspólnych badań, realizację prac dyplomowych we współpracy z pracodawcami, prowadzenie zajęć przez przedsiębiorców, realizację praktyk zawodowych, staży i szkoleń dla studentów, doradztwo w zakresie oczekiwań rynku pracy, promowanie idei przedsiębiorczości oraz transferu wiedzy do środowiska gospodarczego.

Akredytacja obowiązuje do roku akademickiego 2024/25.

Powrót do listy aktualności