Sukcesy Wydziału

Prawie 600 tysięcy złotych na rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Chemicznego

25-11-2016 r.

Z satysfakcją informujemy, że Wydział Chemiczny otrzymał dotację na realizację projektu „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt będzie realizowany w okresie od 2 stycznia 2017 do 31 lipca 2019 roku i zakłada wsparcie studentów kierunku Technologia chemiczna oraz Inżynieria chemiczna i procesowa.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i językowych studentów, zgodnie z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Zaplanowano ponad 40 różnorodnych zajęć dla studentów studiów I-go stopnia (II-IV roku) oraz studiów II-go stopnia. Beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w certyfikowanych szkoleniach zawodowych, zajęciach praktycznych realizowanych we współpracy z pracodawcami, warsztatach wspierających podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych i informatycznych oraz wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu wkrótce

Powrót do listy aktualności