Studentka Wydziału Chemicznego stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

16-12-2016

Z dumą informujemy, że studentka naszego Wydziału Pani inż. Paulina Biedka otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Spośród 1230 wniosków, które spłynęły do MNiSW, zespół ekspertów nagrodził 709 studentów w całej Polsce a inż. Paulinę Biedkę docenił za badania naukowe i zaangażowanie w prace nad udoskonalaniem łazika marsjańskiego, które realizowała jako członek drużyny Legendary Rover Team. To właśnie ten zespół studentów z Politechniki Rzeszowskiej zwyciężył w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich University Rover Challenge w 2015 i 2016 r.

Inż. Paulina Biedka uczestniczyła w opracowaniu metodyki badań właściwości fizycznych badanej gleby (temperatura, wilgotność, przewodność, zasolenie, stała dieklektryczna, promieniowanie jonizujące), opracowaniu metodyki analizy jakościowej oraz ilościowej roztworu wodnego badanej próbki gleby, pod kątem zawartości wybranych jonów metodami kolorymetrycznymi oraz zaprojektowaniu wyposażenia łazika służącego do pomiaru pH roztworu wodnego badanej próbki.

Serdecznie gratulujemy!

fot.PrtSc fb.com/LegendaryRover

Powrót do listy aktualności