Sukcesy Wydziału

Udział studentów i doktorantów KNB "INSERT" w XI Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym: The 11th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environment Protection" - The Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists.

30-11-2016 r.

W dniach 23-26 listopada br. studenci i doktoranci Wydziału Chemicznego należący do Naukowego Koła Biotechnologów ,,INSERT'' wzięli udział w XI Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym: The 11th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environment Protection" - The Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists. Zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski konferencja dotyczyła nauk biologicznych takich jak biologia molekularna, biotechnologia, biologia człowieka, botanika, zoologia, a także ochrona środowiska i ekologia.

Komitet Naukowy Konferencji przyznał aż 5 nagród przedstawicielom Naszego Wydziału. W sekcji biologia molekularna, wystąpienie mgr inż. Konrada Husa z prezentacją pt. "Tracking changes in protein accumulation of Enterococcus faecalis after exposure to acrylamide" nagrodzone zostało 2 miejscem. W sekcji biotechnologicznej prezentacjom inż. Joanny Markowicz pt. "Modificated PAMAM G3 dendrimer as a potential vehicle for anticancer drugs. The study of cellular uptake and localization", inż. Natalii Pieńkowskiej pt. "Surface modifications of PAMAM G3 dendrimers and their influence on cytotoxicity" oraz mgr inż. Adriana Arendowskiego pt. "Laser desorption/ionization mass spectrometry imaging and analysis in renal cell carcinoma biomarker discovery" przyznano kolejno 1., 2. oraz 3. miejsce. W sesji posterowej sekcji biotechnologicznej 1. miejsce zajęła inż. Joanna Gomułka prezentując plakat pt. "Effects of Agrimonia eupatoria extracts on urease activity: in vitro studies".

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Powrót do listy aktualności