XXIV Seminarium „Wybrane Problemy Chemii”

09-01-2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV Seminarium „Wybrane problemy chemii”, które odbędzie się w dniach 9 i 10 lutego 2017 r. w sali V-1 w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej.

Seminarium organizowane jest przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Jest ono imprezą cykliczną, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii.

Nauczyciele zainteresowani udziałem uczniów w seminarium zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej (załącznik) i przesłanie jej pocztą elektroniczną do sekretariatu I LO w Rzeszowie na adres: sekretariat@1lo.rzeszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2017 r.

Harmonogram Seminarium i regulamin uczestnictwa znajdują się poniżej:

 

Powrót do listy aktualności