XXVI Seminarium „Wybrane Problemy Chemii”… już wkrótce

09-02-2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Seminarium „Wybrane problemy chemii”, które odbędzie się w dniach 7 i 8 lutego 2019 r. w sali V-1 w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej.

Seminarium organizowane jest przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest ono imprezą cykliczną, skierowaną do uczniów szkół średnich województwa podkarpackiego zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii.

W ramach seminarium zaplanowano wykłady i zajęcia laboratoryjne (w grupach maksymalnie 15 osobowych), a także możliwość zwiedzania Wydziału.

Nauczyciele zainteresowani udziałem uczniów w seminarium zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłanie jej pocztą elektroniczną do sekretariatu I LO w Rzeszowie na adres: sekretariat@1lo.rzeszow.pl. w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2018 r. Na odpowiedź zwrotną należy oczekiwać do 29.01.2019 r. Uczniowie z danej szkoły zgłaszani są na jednej karcie zgłoszeniowej.

Powrót do listy aktualności