Strona: Posiedzenie Rady Gospodarczej, 19 lutego 2021 r. / Wydział Chemiczny

Posiedzenie Rady Gospodarczej, 19 lutego 2021 r.

2021-02-22

W dniu 19 lutego 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Gospodarczej Wydziału Chemicznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm (CIECH Sarzyna SA, Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, GAMRAT SA, Grupa Azoty SA (Tarnów), ICN Polfa, Rzeszów, Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Puławy), IV LO (Rzeszów), OLIMP Laboratories Sp. z o.o.,  POLIMARKY Sp. z o.o., RYMATEX, SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o., Sharda Cropchem, SPLAST Sp. z o.o., Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA (Nowa Dęba) a także władze wydziału oraz członkowie Wydziałowego Zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Z przyjemnością spotkaliśmy się z przedstawicielami przedsiębiorstw, którzy stanowią gremium doradcze i opiniujące działania prowadzone na Wydziale w zakresie określania kierunków rozwoju.

Program tegorocznego spotkania obejmował m.in.:

  • plany rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej, w tym w zakresie nowych studiów podyplomowych,
  • przedstawienie nowych możliwości świadczenia usług w związku ze wzbogaceniem zaplecza aparaturowego Wydziału i dołączeniem do Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących,
  • szans na wspólne aplikowania o środki w ramach konkursu NCBiR Szybka Ścieżka lub uzyskania BONU na INNOWACJE w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości możliwości realizacji doktoratów wdrożeniowych i eksternistycznych we współpracy z naukowcami naszego Wydziału.

Spotkanie było okazją do przedstawienia efektów działań w ramach projektu POWER „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” – a było się czym pochwalić, bo zrealizowano ponad 80 działań (certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych realizowanych wspólnie z pracodawcami, zajęć w formie projektowej, wyjazdów studyjnych), w których wzięło udział prawie 1500 uczestników a w płatnych stażach wakacyjnych, mimo pandemii, uczestniczyło 70 studentów.     

Zaproszonych Gości poinformowano o nowych inicjatywach: POSTER MASTER 2021 – Dyplomowa Sesja Plakatowa, CHEMINDUSTRY - cykliczne seminaria z przedstawicielami gospodarki.

Ożywiona dyskusja dotyczyła m.in. konieczności utworzenia studiów II stopnia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna a także potrzeby rozszerzenia oferty edukacyjnej o studia podyplomowe dla potrzeb przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem tworzyw polimerowych.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym ciekawym i inspirującym spotkaniu.

Powrót do listy aktualności