Aktualności

Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2019/2020

23-11-2018 r.

Studenci V semestru studiów stacjonarnych I stopnia 

Uprzejmie informuję, iż wybór i zapisy na tematy prac dyplomowych inżynierskich na naszym Wydziale realizowane będą zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału Chemicznego  Nr 3/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r (https://wch.prz.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa/wybor-tematow-prac-dyplomowych).

 

Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych, które będą realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/20 jest następujący:

  • Opublikowanie informacji o tematyce badawczej promotorów oraz liczbie prac dyplomowych w poszczególnych Katedrach i Zakładach – do 30.11.2018 r.
  • I tura wyboru tematów prac dyplomowych i złożenie „kart wyboru” w Dziekanacie – 3-7.12.2018 r.
  • Ogłoszenie wyników wyboru I tury – 10.12.2018 r.
  • II tura wyboru tematów prac dyplomowych i złożenie „kart wyboru” w Dziekanacie – 10-13.12. 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników wyboru II tury – 14.12.2018 r.
  • Przygotowanie kart pracy dyplomowej w wersji papierowej i elektronicznej - do 21.12.2018 r.
Powrót do listy aktualności