Aktualności

Harmonogram wyboru tematów prac inżynierskich na r. akad. 2020/2021

28-10-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

Studenci V semestru studiów stacjonarnych I stopnia 

Wybór i zapisy na tematy prac dyplomowych inżynierskich na naszym Wydziale realizowane będą nadal zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału Chemicznego  Nr 3/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r (https://wch.prz.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa/wybor-tematow-prac-dyplomowych).

Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych, które będą realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 jest następujący:

  • Opublikowanie informacji o tematyce badawczej promotorów oraz liczbie prac dyplomowych w poszczególnych Katedrach i Zakładach – do 5.11.2019 r.
  • I tura wyboru tematów prac dyplomowych i złożenie „kart wyboru” w Dziekanacie – 6-15.11.2019 r.
  • Ogłoszenie wyników wyboru I tury – 18.11.2019 r.
  • II tura wyboru tematów prac dyplomowych i złożenie „kart wyboru” w Dziekanacie – 19-22.11. 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników wyboru II tury – 25.11.2019 r.
  • Przygotowanie kart pracy dyplomowej w wersji papierowej i elektronicznej - do 6.12.2019 r.


 

Powrót do listy aktualności