Aktualności

Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2018/2019

25-04-2018 r.

Studenci I semestru studiów stacjonarnych II stopnia

 Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych, które będą realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2018/19 jest następujący:

  • Opublikowanie informacji o tematyce badawczej promotorów oraz liczbie prac dyplomowych w poszczególnych Katedrach i Zakładach
    do 11.05.2018 r.
  • Kontakt studentów z potencjalnymi promotorami – 14-18.05.2018 r.
  • I tura wyboru prac dyplomowych i złożenie „kart wyboru” w Dziekanacie - do 30.05.2018 r.
  • Ogłoszenie wyników wyboru I tury – 04.06.2018 r.
  • II tura wyboru prac dyplomowych i złożenie „kart wyboru” w Dziekanacie - do 8.06. 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników wyboru II tury – 11.06.2018 r.

 

Uprzejmie informuję, iż wybór i zapisy na tematy prac dyplomowych magisterskich na naszym Wydziale realizowane są zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Wydziału Chemicznego nr 3/2015 z dnia 21.01.2015 r. (https://wch.prz.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa/wybor-tematow-prac-dyplomowych).

 

Powrót do listy aktualności