Aktualności

Harmonogram wyboru tematów prac magisterskich na rok akademicki 2020/2021

12-05-2020 r.
, red. Joanna Wojturska

Studenci I semestru studiów stacjonarnych II stopnia 

Informujemy, że wybór tematu pracy dyplomowej dokonywany jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Dziekana Wydziału Chemicznego PRz z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wyboru tematów prac dyplomowych.

 Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych, które będą realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 jest następujący:

  • Opublikowanie oferty tematów prac dyplomowych 18 maja 2020 r.
  • Kontakt studentów z potencjalnymi promotorami, dokonywanie rezerwacji przez studentów, akceptowanie rezerwacji przez nauczycieli od 18 do 22 maja 2020 r.
  • Wygenerowanie „kart wyboru” z I tury przez pracowników Dziekanatu do 25 maja 2020 r.
  • II tura wyboru dyplomantów przez promotora od 25 do 27 maja 2020 r.
  • Wygenerowanie „kart wyboru” z II tury przez pracowników Dziekanatu do 29 maja 2020 r.
  • Ogłoszenie list studentów realizujących pracę w Katedrach/Zakładach do 3 czerwca 2020 r.

 

Powrót do listy aktualności