Harmonogram wyboru tematów prac inżynierskich na rok akademicki 2021/2022

09-11-2020
, red.  Joanna Wojturska

Studenci V semestru studiów stacjonarnych I stopnia 

Informujemy, że wybór tematu pracy dyplomowej dokonywany jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Dziekana Wydziału Chemicznego PRz z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wyboru tematów prac dyplomowych.

 Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych, które będą realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/22 jest następujący:

  • Opublikowanie oferty tematów prac dyplomowych 16 listopada 2020 r.
  • Kontakt studentów z potencjalnymi promotorami, dokonywanie rezerwacji przez studentów, akceptowanie rezerwacji przez nauczycieli od 16 do 20 listopada 2020 r.
  • Wygenerowanie „kart wyboru” z I tury przez pracowników Dziekanatu do 23 listopada 2020 r.
  • II tura wyboru dyplomantów przez promotora od 23 do 25 listopada 2020 r.
  • Wygenerowanie „kart wyboru” z II tury przez pracowników Dziekanatu do 27 listopada 2020 r.
  • Ogłoszenie list studentów realizujących pracę w Katedrach/Zakładach do 3 grudnia 2020 r.
Powrót do listy aktualności