Cykl kształcenia 2015/2016

Lp.

Nazwa modułu

Cykl 

2015/2016 

Moduły Podstawowe

1_1

Procesy nieidealne w inżynierii chemicznej

pdf_ikona.png

1_2

Wybrane procesy technologii chemicznej

pdf_ikona.png

1_3

Metody instrumentalne w badaniu materiałów organicznych i nieorganicznych

 pdf_ikona.png

Moduły kierunkowe

2_1

Elementy stereochemii

 pdf_ikona.png

2_2

Metody badań przebiegu reakcji organicznych

 pdf_ikona.png

2_3

Wybrane zagadnienia nowoczesnej syntezy organicznej

pdf_ikona.png

2_4

Funkcjonalizowane polimery i obszary ich wykorzystania

 pdf_ikona.png

2_5

Fizykochemia złożonych układów ekstrakcyjnych

 pdf_ikona.png

2_6

Matematyczne podstawy planowania eksperymentu

 pdf_ikona.png

2_7

Metody badania kwasów nukleinowych

 pdf_ikona.png

2_8

Metody elektrochemiczne w badaniach chemicznych

 pdf_ikona.png

2_9

Metody NMR w badaniu biocząsteczek

 pdf_ikona.png

2_10

Metody NMR w badaniu struktur związków chemicznych

 pdf_ikona.png

2_11

Wybrane zagadnienia z biochemii

 pdf_ikona.png

2_12

Obliczenia komputerowe i metody numeryczne w chemii

 pdf_ikona.png

2_13

Modelowanie i inżynieria procesów polimeryzacji

 pdf_ikona.png

2_14

Nowoczesne metody syntezy i modyfikacji polimerów

 pdf_ikona.png

2_15

Wybrane zagadnienia z technologii poliuretanów

 pdf_ikona.png

2_16

Strategia i logika w syntezie chemicznej

 pdf_ikona.png

2_17

Chemia Heterocykli

 pdf_ikona.png

2_18

Wybrane zagadnienia ze współczesnej katalizy

 pdf_ikona.png

2_19

Badanie właściwości fizykochemicznych biomateriałów i materiałów farmaceutycznych metodami analizy termicznej

 pdf_ikona.png

2_20

Szkło i ceramika specjalna

 pdf_ikona.png

Moduły specjalistyczne

3

Seminarium doktoranckie

 pdf_ikona.png

4_1

Zaawansowane technologie materiałów ceramicznych

 pdf_ikona.png

4_2

Projektowanie, synteza i aktywność adrenergiczna β-blokerów

 pdf_ikona.png

4_3

Kompozyty polimerowo-włókniste

 pdf_ikona.png

4_4

Modyfikacja tworzyw polimerowych

 pdf_ikona.png

4_5

Wybrane zagadnienia z technologii poliuretanów

 pdf_ikona.png

4_6

Zaawansowana analiza termiczna materiałów polimerowych  i niepolimerowych

 pdf_ikona.png

4_7

Polimery o zwiększonej odporności termicznej

 pdf_ikona.png

4_8

Sposób odżywiania jako źródło sprawności intelektualnej i psychofizycznej

 pdf_ikona.png

Konwersatoria-Seminaria-Praktyki

5

Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych

 pdf_ikona.png

6

Seminarium pedagogiczne

 pdf_ikona.png

7

Metodologia przygotowania tekstu naukowego

 pdf_ikona.png

8

Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej

 pdf_ikona.png

9

Ekonomiczne aspekty działalności naukowej

 pdf_ikona.png

10

Język obcy – Język angielski

 pdf_ikona.png

11

Praktyka zawodowa w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych

 pdf_ikona.png