Strona: Doktoranci / Wydział Chemiczny

Doktoranci

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej prowadzi studia III-go stopnia :

  • w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna
  • w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym i są bezpłatne.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz

tel.17 8651541, kalembic@prz.edu.pl, bud. H, pokój 145,