Ogłoszenia dla doktorantów

05 Gru

Środki dla doktorantów na prowadzenie badań naukowych

05-12-2016 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.