Aktualności

Wybór specjalności - spotkanie informacyjne

09-04-2018 r.

Studenci IV semestru studiów I-go stopnia oraz I semestru studiów II stopnia

Wybór specjalności na naszym Wydziale odbywa się zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Wydziału Chemicznego nr 21/2016 z dnia 11 maja 2016 r.


Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności:

CH2DI
14.05.2018 r. godz. 8.00-8.30, sala H-02

CP2DI
15.05.2018 r. godz. 14.00-15.00, sala H-02

CC2DI
18.05.2018 r. godz. 14.00-15.30, sala H-1

CC1DU
14.05.2018 r. godz. 14.00-15.30, sala H-21

CH1DU
15.05.2018 r. godz. 12.15-13.30, sala H-23

  • Złożenie w dziekanacie kart wyboru, ze wskazaniem preferencji dotyczących specjalności - do 22.05.2018 r.
  • Przypisanie osób, które nie złożą deklaracji do jednej z utworzonych specjalności w drodze arbitralnej decyzji prodziekana ds. kształcenia - 23.05.2018 r.
  • Ogłoszenie wyników wyboru specjalności – 24.05.2018 r.

Po spotkaniu informacyjnym zostaną zamieszczone prezentacje specjalności.

Prezentacje specjalności:

Technologia chemiczna - studia I stopnia (CC-DI):

Technologia chemiczna - studia II stopnia (CC-DU):

Biotechnologia - studia I stopnia (CH-DI):

Biotechnologia - studia II stopnia (CH-DU):

Inżynieria chemiczna i procesowa - studia I stopnia (CP-DI):

Powrót do listy aktualności