Cykl kształcenia 2018/2019

Technologia chemiczna

Lp.

Nazwa modułu

Cykl 

2018/2019

Moduły Podstawowe

1_1

Wybrane zagadnienia z nauki o polimerach

pdf_ikona.png

1_2

Wybrane procesy technologii chemicznej

 pdf_ikona.png

1_3

Metody instrumentalne w badaniu materiałów organicznych i nieorganicznych

 pdf_ikona.png

Moduły kierunkowe

2_1

Elementy stereochemii

pdf_ikona.png

2_2

Metody badań przebiegu reakcji organicznych

 pdf_ikona.png

2_3

Wybrane zagadnienia nowoczesnej syntezy organicznej

 pdf_ikona.png

2_4

Funkcjonalizowane polimery i obszary ich wykorzystania

 pdf_ikona.png

2_5

Fizykochemia złożonych układów ekstrakcyjnych

 pdf_ikona.png

2_6

Metody badania kwasów nukleinowych

 pdf_ikona.png

2_7

Metody elektrochemiczne w badaniach chemicznych

 pdf_ikona.png

2_8

Metody NMR w badaniu biocząsteczek

 pdf_ikona.png

2_9

Metody NMR w badaniu struktur związków chemicznych

 pdf_ikona.png

2_10

Wybrane zagadnienia z biochemii

 pdf_ikona.png

2_11

Obliczenia komputerowe i metody numeryczne w chemii

 pdf_ikona.png

2_13

Nowoczesne metody syntezy i modyfikacji polimerów

 pdf_ikona.png

2_14

Wybrane zagadnienia z technologii poliuretanów

 pdf_ikona.png

2_16

Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją

 pdf_ikona.png

2_17

Ceramiczne materiały porowate

 pdf_ikona.png

2_18

Wybrane zagadnienia ze współczesnej katalizy

 pdf_ikona.png

2_19

Badanie właściwości fizykochemicznych biomateriałów i materiałów farmaceutycznych metodami analizy termicznej

 pdf_ikona.png

2_20

Szkło i ceramika specjalna

 pdf_ikona.png

Moduły specjalistyczne

3

Seminarium doktoranckie

 pdf_ikona.png

4_1

Zaawansowane technologie materiałów ceramicznych

 pdf_ikona.png

4_2

Kompozyty polimerowo-włókniste

 pdf_ikona.png

4_3

Modyfikacja tworzyw polimerowych

 pdf_ikona.png

4_4

Wybrane zagadnienia z technologii poliuretanów

 pdf_ikona.png

4_5

Zaawansowana analiza termiczna materiałów polimerowych  
i niepolimerowych

 pdf_ikona.png

4_6

Polimery o zwiększonej odporności termicznej

 pdf_ikona.png

4_7

Sposób odżywiania jako źródło sprawności intelektualnej i psychofizycznej

 pdf_ikona.png

Konwersatoria-Seminaria-Praktyki

5

Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych

 pdf_ikona.png

6

Seminarium pedagogiczne

 pdf_ikona.png

7

Metodologia przygotowania tekstu naukowego

pdf_ikona.png

8

Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej

 pdf_ikona.png

9

Ekonomiczne aspekty działalności naukowej

 pdf_ikona.png

10

Język obcy – Język angielski

pdf_ikona.png

11

Praktyka zawodowa w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych

pdf_ikona.png

Inżynieria chemiczna

Lp.

Nazwa modułu

 Cykl

2018/2019

Moduły Podstawowe 

1_1

Procesy nieidealne w inżynierii chemicznej

 pdf_ikona.png

1_2

Wymiana masy w układzie płyn – ciało stałe

 pdf_ikona.png

1_3

Współczesne metody komputerowe mechaniki płynów

 pdf_ikona.png

Moduły kierunkowe 

2_1

Obliczenia komputerowe i metody numeryczne w inżynierii chemicznej

 pdf_ikona.png

2_2

Integracja wybranych operacji jednostkowych

 pdf_ikona.png

2_3

Komputerowe obliczanie przepływów

 pdf_ikona.png

2_4

Projektowanie kompozytów polimerowych

pdf_ikona.png

2_5

Ceramiczne materiały porowate

 pdf_ikona.png

2_6

Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją

pdf_ikona.png

Moduły specjalistyczne 

3

Seminarium doktoranckie

 pdf_ikona.png

4_1

Metody NMR w badaniu struktur związków chemicznych

 pdf_ikona.png

4_2

Elementy stereochemii

 pdf_ikona.png

4_3

Wybrane zagadnienia nowoczesnej syntezy organicznej

 pdf_ikona.png

4_4

Metody elektrochemiczne w badaniach chemicznych

 pdf_ikona.png

4_5

Wybrane zagadnienia ze współczesnej katalizy

 pdf_ikona.png

4_6

Badanie właściwości fizykochemicznych biomateriałów i materiałów farmaceutycznych metodami analizy termicznej

 pdf_ikona.png

Konwersatoria-Seminaria-Praktyki 

5

Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych

 pdf_ikona.png

6

Seminarium pedagogiczne

pdf_ikona.png

7

Metodologia przygotowania tekstu naukowego

pdf_ikona.png

8

Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej

pdf_ikona.png

9

Ekonomiczne aspekty działalności naukowej

pdf_ikona.png 

10

Język obcy – Język angielski

pdf_ikona.png

11

Praktyka zawodowa w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych

pdf_ikona.png