Strona: Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Ziobrowskiego / Wydział Chemiczny

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Ziobrowskiego

2023-04-18
, red.  Małgorzata Gabryel-Raus

RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA CHEMICZNA
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
zaprasza na
PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Piotra ZIOBROWSKIEGO
na temat:

BADANIE MECHANIZMU RETENCJI W WYBRANYCH RODZAJACH CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ streszczenie

Promotor: 

dr hab. inż. Wojciech ZAPAŁA, prof. PRz
Wydział Chemiczny
Politechnika Rzeszowska

Promotor pomocniczy: 

dr inż. Marcin CHUTKOWSKI
Wydział Chemiczny
Politechnika Rzeszowska

Recenzenci:

dr hab. Bronisław GŁÓD, prof. UPH recenzja
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Mieczysław SAJEWICZ, prof. US recenzja
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Obrona odbędzie się dnia 10 maja 2023 r. o godz. 12.15
w sali P-24 (budynek P, VI piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów)
w trybie stacjonarnym

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece PRz przy al. Powstańców Warszawy 12.

Powrót do listy aktualności