Aktualności

Wybór specjalności w r. ak. 2019/2020

25-04-2020 r.
, red. Joanna Wojturska

Studenci IV semestru studiów I-go stopnia oraz I semestru studiów II stopnia

Wybór specjalności odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w  Zarządzeniu Nr 3 Dziekana Wydziału Chemicznego PRz z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu wyboru specjalności na studiach I i II stopnia

Wyboru specjalności należy dokonać wypełniając deklarację na stronie internetowej Wydziału. Deklaracja będzie aktywna w okresie od 4 do 8 maja 2020 r.

Osoby, które nie złożą deklaracji wyboru w określonym terminie zostaną przypisane do jednej z utworzonych specjalności w drodze arbitralnej decyzji prodziekana ds. kształcenia - 11 maja 2020 r.

Ogłoszenie wyników wyboru specjalności – 12 maja 2020 r.

Prezentacje specjalności:

Technologia chemiczna - studia I stopnia (CC-DI):

Technologia chemiczna - studia II stopnia (CC-DU):

Biotechnologia - studia I stopnia (CH-DI):

Biotechnologia - studia II stopnia (CH-DU):

Inżynieria chemiczna i procesowa - studia I stopnia (CP-DI):

Powrót do listy aktualności