Strona: Kolegium Wydziału Chemicznego / Wydział Chemiczny

Kolegium Wydziału Chemicznego

 • prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS
 • dr hab. inż. Agnieszka BUKOWSKA, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI
 • dr hab. inż. Łukasz BYCZYŃSKI, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ
 • dr hab. inż. Grażyna GROSZEK, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof KACZMARSKI
 • prof. dr hab. inż. Piotr KRÓL
 • dr hab. inż. Jaromir LECHOWICZ, prof. PRz
 • prof. dr hab. Jaroslav LEGÁTH
 • prof. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK
 • dr hab. inż. Renata LUBCZAK, prof. PRz
 • dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mariusz OLEKSY
 • prof. dr hab. inż. Roman PETRUS
 • dr hab. inż. Wojciech PIĄTKOWSKI, prof. PRz
 • dr hab. Barbara PILCH-PITERA, prof. PRz
 • dr hab. inż. Marek POTOCZEK, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Tomasz RUMAN
 • dr hab. inż. Piotr SKITAŁ, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK
 • dr hab. inż. Mirosław SZUKIEWICZ, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mirosław TYRKA
 • dr hab. inż. Wojciech ZAPAŁA, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Iwona ZARZYKA
 • dr inż. Karol BESTER
 • dr hab. Aleksandra BOCIAN, prof. PRz
 • dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA, prof. PRz
 • dr inż. Anna KUŹNIAR, prof. PRz
 • dr hab. Joanna NIZIOŁ, prof. PRz
 • dr inż. Rafał OLIWA
 • dr inż. Bogdan PAPCIAK, prof. PRz
 • dr inż. Grzegorz POPLEWSKI
 • dr hab. Łukasz URAM, prof. PRz
 • dr inż. Joanna WOJTURSKA, prof. PRz
 • dr inż. Lidia ZAPAŁA
 • dr inż. Roman BOCHENEK
 • dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ
 • mgr inż. Marcin JAROMIN
 • dr inż. Tomasz PACZEŚNIAK
 • dr inż. Eleonora SOČO
 • mgr inż. Marek FURMAN
 • mgr inż. Lucyna GMITEREK
 • przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • przedstawiciel ZNP